ពូទីនមិនមែនជាសត្រូវរបស់អាមេរិក​ឬ អ៊ឺរ៉ុបទេ


5435435

អ្នកទទួល រង្វាន់ណូបែល និងជា អតីតមេដឹកនាំ អ៊ីស្រាអែល គឺលោក ស៊ីម៉ន ភឺរីស បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពវិជ្ជមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ របស់លោកជាមួយ លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោកវ្ល៉ាឌីមៀរ ពូទីន ដែល លោកជឿជាក់ថា ចង់ចូលរួមជាផ្នែកមួយនៃអឺរ៉ុប និង អាមេរិក ដើម្បីធ្វើការការដោះស្រាយ វិបត្តិនៅក្នុង ប្រទេសស៊ីរី។ លោក ភឺរីស បាននិយាយថា៖ «ខ្ញុំយល់ច្បាស់ពីចិត្តគំនិតរបស់ពូទីន គាត់មិនចង់ប្រឆាំងនឹងអឺរ៉ុបទេ គាត់ចង់ក្លាយជាផ្នែកមួយនៃអឺរ៉ុប។ ខ្ញុំក៏ជឿជាក់ដែរ ថា អាមេរិកនិង រុស្ស៊ី នឹងមិនមានសង្គ្រាមនៅពេលអនាគតឡើយ។ ប្រទេសទាំង២ ឈ្លោះគ្នាដើម្បីអោយប្រជាជនរបស់ខ្លួនជឿថា ប្រទេសយើងជាអ្នកត្រូវ ថា ប្រព័ន្ធការងាររបស់ប្រទេសយើងប្រសើរជាងគេ»។